0

SHD- Phần mềm vẽ thiết kế và bổ chi tiết nhà tiền chế

Posted by kysuxaydung on December 16, 2014 in Uncategorized |
 1. SHD là phần mềm vẽ thiết kế nhà tiền chế (nha tien che) chữ I và bổ chi tiết các cấu kiện chạy trên nền AutoCAD. Giúp cho công việc vẽ, thống kê vật liệu nhanh và chính xác.
 2. Các khung được định nghĩa linh hoạt bằng các line, polyline.
 3. Các liên kết bản mã được định nghĩa trực quan bằng các block.
 4. Công việc phân chia đoạn các cấu kiện được thực hiện trực quan tiện lợi.
 5. Xà gồ, và bọ xà gồ được bố trí với các tiện ích tính toán và vẽ tự động.
 6. Các mặt bằng khung, mặt bằng định vị bulong móng, mặt bằng mái và xà gồ mái, mặt bằng các hệ giằng được hộ trợ các công cụ vẽ tự động.
 7. Các kết cấu khung, các cấu kiện được tự động phát sinh theo các bản mã liên kết và các tham số hệ thống liên quan.
 8. Tự động phát sinh các cụm bulong móng dựa vào các bản mã chân cột.
 9. Tự động tính toán và vẽ các xà gồ dựa theo các bước gian, bước cột.
 10. Tính toán thống kê báo giá sơ bộ nhanh chóng với sai số 2-5%.
 11. Bổ chi tiết các cấu kiện tự động, qua đó thống kê chi tiết cho từng cấu kiện.
 12. Tính toán thống kê các phụ kiện như giằng mái, giằng xà gồ mái, giằng cột, số lượng các loại bulong bắt bản mã…
 13. Tự động kết xuất hình chiếu cạnh và hình chiếu đứng cho việc vẽ nhanh kiến trúc bên ngoài.
 14. Kết nối thư viện cửa, việc chèn các loại cửa được thực thi nhanh chóng qua đó chỉ mất 5-10 phút là có bản vẽ kiến trúc sơ bộ.
 15. SHD tiếp thu các ý kiến và yêu cầu chỉnh sửa để phù hợp với đặc thù sản xuất của mọi đơn vị mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.

Chú ý:

Từ các số liệu liên kết bản mã, kết hợp với các thông số kèo, các cột tự động tính độ cao phụ thuộc vào các liên kết kèo-cột, kèo-kèo

 

Qua đó bản vẽ chi tiết các cấu kiện được bổ chi tiết tới từng tấm nguyên liệu xuất ra cho bên chế tạo

 

Sau khi đã vẽ khung, Tính sơ bộ khối lượng khung; Sau khi bổ chi tiết,  Thống kê chi tiết. Sai số sơ bộ và chi tiết trong khoảng 2-5%.

Việc xây dựng hồ sơ thầu và Báo Giá sơ bộ trong vòng 30 phút. xây dựng nhà xưởng (xay dung nha xuong), nhà thép tiền chế (nha thep tien che) một cách nhanh chóng.

Copyright © 2014-2017 Xây Dựng VINA All rights reserved.